1. Головна
  2. /
  3. Викладачу

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи, відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. Трудова дисципліна в ліцеї ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Людям із порушенням зору