1. Головна
  2. /
  3. Pro ліцей

Pro ліцей

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» – єдиний освітній заклад на півдні України, який готує фахівців для поліграфічної промисловості та підприємств зв’язку. Поліграфія та зв’язок у розвинутих країнах світу належать до провідних соціально-економічних галузей. Сьогодні це зумовлює нас знаходити нові підходи до підготовки майбутніх фахівців – людей творчого мислення, які б відзначалися не тільки глибокими теоретичними знаннями, а й практичними навичками, широким колом професійних компетентностей.

Кожен учень – це унікальна і неповторна індивідуальність, тому головне завдання педагогічного колективу ліцею – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу, створити таке середовище турботи і підтримки, яке б сприяло розвитку можливостей здобувачів освіти, задовольняло їхні інтелектуальні, емоційні та соціальні потреби. Ми вміємо цінувати кожну думку, живий і допитливий погляд

У ліцеї працює фаховий колектив однодумців, які дбають про підготовку висококваліфікованих спеціалістів, освоюють та впроваджують інноваційні технології, створюють умови для розвитку обдарованої молоді, виховують любов до обраної професії.

Результати моніторингу якості освіти
за I семестр 2020-2021 н. р.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються станом на 01.01.2021 р.

Право провадження освітньої діяльності
у сфері професійно-технічної освіти