Pro ліцей

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» – єдиний освітній заклад на півдні України, який готує фахівців для поліграфічної промисловості та підприємств зв’язку. Поліграфія та зв’язок у розвинутих країнах світу належать до провідних соціально-економічних галузей. Сьогодні це зумовлює нас знаходити нові підходи до підготовки майбутніх фахівців – людей творчого мислення, які б відзначалися не тільки глибокими теоретичними знаннями, а й практичними навичками, широким колом професійних компетентностей.

Кожен учень – це унікальна і неповторна індивідуальність, тому головне завдання педагогічного колективу ліцею – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу, створити таке середовище турботи і підтримки, яке б сприяло розвитку можливостей здобувачів освіти, задовольняло їхні інтелектуальні, емоційні та соціальні потреби. Ми вміємо цінувати кожну думку, живий і допитливий погляд

У ліцеї працює фаховий колектив однодумців, які дбають про підготовку висококваліфікованих спеціалістів, освоюють та впроваджують інноваційні технології, створюють умови для розвитку обдарованої молоді, виховують любов до обраної професії.