1. Головна
  2. /
  3. Pro ліцей
  4. /
  5. Історія ДПТНЗ «Херсонський професійний...

Історія ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» є державним освітнім закладом другого атестаційного рівня, підпорядкований управлінню освіти і науки Херсонської державної адміністрації та Міністерству освіти і науки України. Ліцей був створений у 2008 році шляхом злиття «Херсонського професійного ліцею побутового обслуговування» та «Херсонського професійного ліцею», згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 18.03.2008 року № 545.

В першій половині 50 років, згідно Постанови Ради Міністрів УРСР та з метою збільшення прийому молоді для навчання на базах відділення «Сільгосптехніки» було створене Херсонське училище механізації сільського господарства №8. Перший набір учнів налічував 100 осіб, з терміном навчання 1 рік. Розміщувалось училище в переобладнаному приміщенні ЛТП (лікувально-трудового профілакторію).

У 1951 році училище перебазовується у Велику Лепетиху, а на його місці створюється Херсонське будівельне училище №14.

Зростає кількість учнів до 200 осіб. Училище готує спеціалістів будівельних професій і штукатурів-малярів, теслярів, облицювальників і каменярів з терміном навчання 2 роки.

З жовтня 1959 року по квітень 1963 року звільняються підсобні приміщення, створюються та обладнуються навчальні класи.

З квітня 1963 року по червень 1964 року, з метою розвитку училища, поряд з будівельними професіями відкриваються нові такі як: оператор телефонно-телеграфного зв’язку, монтер автоматичних телефонних станцій, кравці по пошиву одягу.

Контингент учнів складає вже 300 осіб. Створюється кабінетна система.

У вересні 1972 року наказом №307 Херсонське професійно-технічне училище №14 реорганізовується в технічне училище №2. Завдяки новому керівництву відкриваються нові професії: радіомеханік, складальник ручного складання, лінотипіст, друкар високого друку, друкар плоского друку. Контингент учнів складає 750 осіб. Поповнюється матеріально-технічна база поліграфічних машин з друкарень Херсонської області.

В 1982 році відкривається нова професія «Оператор електронно-обчислювальних машин».

1985 рік. Училище перейменоване в СПТУ 8, в якому щорічно навчається 800 учнів, і поряд з обраною професією здобувають середню освіту.

Розширюється парк нових сучасних машин в поліграфічних майстернях.

Училище готує висококваліфікованих спеціалістів для поліграфічних підприємств півдня України та підприємств зв’язку.

Не раз училище змінювало свою назву, після кількох реорганізацій, які відбулися у 1972, 1984, 1990, 2003 роках професійно-технічне училище №8 м. Херсона за Наказом Міністерства освіти і науки від 25.12.2003 року № 85 реорганізовано у Херсонський професійний ліцей побутового обслуговування.

Навчальний заклад здійснює освітню діяльність, а саме первинну професійну освіту, згідно ліцензії серія АА № 626859 від 11.11.2003 року.

З метою підготовки робітничих кадрів текстильних професій в 1955 році було створене фабрично-заводське училище (ФЗУ). Воно вело підготовку ткаль, прядильниць, мотальниць, операторів рівничного обладнання.

У 1973 році ФЗУ було реорганізовано в професійно-технічне училище текстильної промисловості.

У 1995 році в профтехучилищі відкриті нові професії такі як: «Бухгалтер», «Оператор комп’ютерного набору», 2002 рік – професія «Секретар керівника», 2004 рік – «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», 2008 рік – «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації», «Оператор комп’ютерної верстки», були проінтегровані професії «Оператор поштового зв’язку. Секретар керівника (організації, підприємства, установи)», «Оператор комп’ютерного набору. Оператор комп’ютерної верстки», 2018 рік – «Оператор комп’ютерної верстки. Друкар офсетного плоского друкування», 2019 рік «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)», «Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування».

Навчальним закладом за останні 10 років було підготовлено більше 2000 кваліфікованих робітників.

Напрями державної політики у сфері професійно-технічної освіти визначені Конституцією України, Законами України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» відповідними актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Державним стандартом професійно-технічної освіти. Головне завдання ліцею полягає в підготовці кваліфікованих робітників з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог, здійсненні на договірній основі з підприємствами та організаціями.

У своїй діяльності навчальний заклад керується Державною національною програмою «Освіта», Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад», Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах» іншими діючими нормативно-правовими актами.

ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» здійснює навчання громадян за професіями у відповідності з регіональним замовленням, за замовленням служби зайнятості, а також на договірній основі з підприємствами та організаціями.

Між ліцеєм та 60 підприємствами укладено угоди про надання робочих місць учням ліцею для проходження виробничого навчання та виробничої практики.

Головним джерелом фінансування ліцею в межах обсягів регіонального замовлення є кошти Державного бюджету. Додаткові джерела фінансування формуються за рахунок навчального господарства, надання освітніх послуг населенню через службу зайнятості, а також надання платних освітніх послуг.

У своїй організаційно-навчальній діяльності колектив ліцею дотримується законності, трудової дисципліни, керується Статутом ліцею, рішеннями, розпорядженнями та наказами Міністерства освіти і науки України, Управління освіти та науки Херсонської обласної державної адміністрації.